Bliv pilot

Svæveflyvning er en sport for alle.
At blive svæveflyver stiller ikke specielle krav til kundskaber eller helbred.
I forbindelse med uddannelsen som svæveflyver skal man gennemgå en lægeundersøgelse, hvor et normalt godt helbred er tilstrækkeligt. At bruge briller er f.eks. ingen hindring. Svæveflyvning dyrkes af kvinder og mænd på lige fod. Blandt svæveflyvere ses alle aldersgrupper. Man kan starte som teenager og fortsætte langt op i pensionsalderen. Du bliver aldrig for gammel til at lære at svæveflyve.

Det er billigt at svæveflyve i Danmark, fordi klubberne drives på frivillig basis. Svæveinstruktørerne er ulønnede og teoriundervisningen foregår i klubben. Klubmedlemmerne deles om de arbejdsopgaver der er nødvendige for klubbens drift, flyenes vedligeholdelse og selve flyvningens gennemførelse. (Se mere under 'Hvad koster det?')