Svæveflyvelinks

Dansk Svæveflyveunions hjemmeside

Link til andre svæveflyveklubber

Termikligaen Stedet for konkurrenceflyvning

KDA - Kongelig Dansk Aeroklub Vores hovedorganisation

NaviAir briefing Stedet hvor Notams/Snowtams tjekkes og flyveplan afgives

Advarsler om fareområder fra Flyvertaktisk kommando

VFG (Visual Flight Guide) for Danmark