Hvad koster det?

Svæveflyvning er den bedste og billigste måde at komme i luften på

Lolland Falster Svæveflyveklub er en forening der bygger på der arbejder på frivillig basis. Dette gør det muligt for os at holde priserne så lave at alle og enhver har mulighed for at lære at flyve. 

IMG_3441.JPG

Klubbens priser

Kontingent

Under 18 år

450 kr/måned

Over 18 år

650 kr/måned

Spilstart

40 kr (inkl. 10 min.)

Minutgebyr

Twin/Astir (Primære skolefly)

2 kr/min*

Duo Discus T

4 kr/min*

TMG (Motorsvævefly)

Årligt indskud

1000 kr**

Timepris

550 kr/tachotime

*Der betales minutgebyr for max. 2 timer og 50 min. pr. start.

**Indskud 1.000 kr. pr. kalenderår. Gælder ikke elever.

Engangsudgifter

Under uddannelsen vil der komme nogle engangsudgifter. Disse udgifter udgør indmeldelsesgebyr og prøvegebyrer til teori, radiobevis og praktiskprøve

Teori:                                    

Radiobevis:                           

Praktisk prøve:                       

Indmeldelsesgebyr o/18 år:    

Indmeldelsesgebyr u/18 år:

375 kr

1200 kr

375 kr

1500 kr

750 kr

Løbende udgifter

For at kunne agere fartøjschef på et svævefly skal man have en helbredsgodkendelse (Medical Class 2). Ens medical skal fornys efter hvor gammel man er.

Medical pris: ca. 1200 kr

13 - 40 år: Hvert 5. år

41 - 50 år: Hvert 2. år

50+ år: Hvert år

Den typiske svæveflyver

De fleste medlemmer af Lolland Falster Svæveflyveklub bruger 5.000-10.000 kr. på deres sport om året men beløbet kommer meget an på aktivitetsniveauet.

Aktiv under uddannelsen

Hele uddannelsen koster mellem 15 - 20.000 kr. men beløbet kommer meget an på hvor aktiv man er.

Vi oplever at elever der kommer hver weekend, mange gange kan skære 2-3000 kr. af deres uddannelse

Svæveflyvning

Sammenlignet med et motorflyver certifikat (PPL(A)) koster svæveflyve certifikatet kun 15 - 20 % af det beløb. Hvilket svarer til en besparelse på en VW Up!

En invistering

Mange begynder på svæveflyvning fordi de har en drøm om at flyve jagerfly eller større passagerfly. Her kan svæveflyvning være en investering, da det giver en god forståelse for flyveprincipperne for ethvert fly. 

Danish Air Cadets

Dansk Svævefly Union og Flyvevåbnet har indgået et nyt samarbejde, rettet mod dig som er mellem 13-23 år, og som godt kunne tænke sig at blive klogere på, hvordan det er at være pilot og arbejde med fly i Flyvevåbnet. Deltagelse i dette kan måske lette din vej til cockpittet i et af Flyvevåbnets fly. Samarbejdet har vi valgt at kalde Danish Air Cadets (DAC). 

Motorflyver Certifikat/PPL(A)

Blandt andet kan man efter endt uddannelse påbegynde sit motorflyver certifikat ved lempet skoling. Man kan få lempet det så meget så man som minimum skal skole minimum 15 timer for at erhverve PPL(A)