Klubbens instrutører

I og med at Lolland Falster Svæveflyveklub tilbyder uddannelsen til svæveflyver har vi også nogle instruktører som står for skolingen med aspiranterne.

Instruktørerne

Alle instruktører er meget erfarne piloter, som er særligt egnede til at undervise. Alle danske instruktører har gennemgået den samme specialistuddannelse for at kunne instruere nye pilotaspiranter.

 

 

 

Sikkerhed

Dansk svæveflyvning holder et meget højt sikkerheds niveau med en god teoretisk uddannelse og mange intensive praktiske øvelser. Flyvesikkerhed – i daglig tale FLYSIK – har en fremtrædende plads i svæveflyveklubberne, hvor det bl.a. er instruktørerne, som holder øje med sikkerheden.

Avatar 97

Kenn Jørgensen

Info boks

Avatar 97

Michael Mix

info boks

Avatar 97

Michael Lemvig Olsen

info boks

Avatar 97

Per Holm Sørensen

info boks

Avatar 97

Michael Søgren Jensen

info boks

Avatar 97

Sasha Savic

info boks

Avatar 97

James Nordstrøm

info boks